وکیل دعاوی تصادفات رانندگی

تمدید قرارداد بانکی مشارکت مدنی مجوز تغییر نرخ مازاد بر قرارداد اولیه نیست.

اقدامات بانکها در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت در اجرای ماده ۱۵ مکرر منوط به این است که مشتری در خصوص مفاد قراداد اعتراضی نداشته باشد.

لذا اجراییه های ثبتی از طریق ادره ثبت نیر قابل توقیف است.

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، امکان تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، فراهم شد

محاسبه  اصل و سود تسهیلات بانکی ((مطابق قرارداد اولیه )) مطابق بند و از تبصره ١۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷

در خصوص هریک از موارد فوق ارای متعدد قضایی صادر شده است.

قابل ذکر است که مطابق فتاوای فقها  گرفتن سود دیرکرد توسط بانکها حرام است.

در خاتمه مهمترین نکته اینکه از اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و اختیارات ستاد های تسهیل  و رفع موانع تولید بیش از پیش بهره ببرید

ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۳۰-۲-۹۷  بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *