رزومه و صلاحیت کاری

زمینه فعالیت موسسه حقوقی :  *انجام وکالت در کلیه مراجع قضایی *اداری‌ *مالی‌ *ثبتی‌ *دادگاه‌های خانواده‌ *شهرداریها و کمیسیونهای آن *دادگاه‌های انقلاب *تعزیرات حکومتی‌ *مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن‌ *هیئتهای رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی‌ *دیوان عدالت اداری *ارائه خدمات حقوقی و مشاوره حقوقی *انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع … ادامه خواندن رزومه و صلاحیت کاری