آیا با افزایش دیه در سال ۹۸ خریداران بیمه‌نامه شخص ثالث نیاز به دریافت الحاقیه دارند؟

آیا با افزایش دیه در سال ۹۸ خریداران بیمه‌نامه شخص ثالث نیاز به دریافت الحاقیه دارند؟

بنا به گزارش وبسایت حقوقی علیرضا تحریری نیا وکیل تصادفات رانندگی تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، دارندگان بیمه شخص ثالث موظف به دریافت الحاقیه برای بیمه‌نامه‌های خود بودند اما براساس ماده ۸ قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ که اعلام داشته “حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ( ۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد.

لذا نیازی به دریافت الحاقیه نمی باشد

 

الحاقیه بیمه شخص ثالث ، وکیل تصادفات تهران ، وکیل تصادف تهران ، وکیل دیه ، وکیل بیمه ، وکیل بانکی ، ملکی ، خانواده