رزومه کاری علیرضا تحریری نیا

رزومه فعالیت بیمه ای   :

---------------------------------------------

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه ملت از سال ۱۳۸۷                   

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه رازی از سال ۱۳۹۶      

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه معلم از سال ۱۳۹۷

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه آرمان از سال ۱۳۹۷

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه پاسارگاد از سال ۱۳۹۷

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه تجارت نو از سال ۱۳۹۸

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه نوین از سال ۱۳۹۹

*  وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی  بیمه کارآفرین از سال ۱۳۹۹

*  کارشناس و مسئول پرداخت خسارت بیمه ملت لرستان از سال ۸۷ لغایت ۹۱

* دارای مدرک گواهی پایان دوره آموزش قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

رزومه فعالیت بانکی    :

---------------------------------------------

*وکیل بانک پاسارگاد

*وکیل هیات تصفیه موسسه مالی واعتباری کارسازان آینده

رزومه فعالیت در مرکز وکلای قوه قضائیه    :

---------------------------------------------

*  دبیر کمیسیون مالیاتی مرکز وکلاء،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور

عضو کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلاء،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کشور

* عضو اصلی هیات مدیره وکلای قوه قضائیه استان لرستان از سال ۹۴ تا ۹۸

*  رئیس کمیسیون اختبار و آموزش وکلای قوه قضائیه استان لرستان از سال ۹۴ تا ۹۸

*  عضویت در کمیسیون های تخلفات , پژوهش , رفاه و فرهنگی وکلای قوه قضائیه استان لرستان از سال ۹۴ تا ۹۸

* بازرس دفتر هیات مدیره وکلای قوه قضائیه استان لرستان از سال ۹۴ تا ۹۸

*  مسئول روابط عمومی وکلای قوه قضائیه استان لرستان از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

مدارک و دوره های گذرانده شده در خصوص داوری

---------------------------------------------

*  دارای مدرک گواهی پایان دوره حقوق داوری داخلی از موسسه عالی آزاد مورد تایید وزارت علوم

دارای مدرک گواهی پایان دوره داوری تجاری بین المللی از موسسه عالی آزاد مورد تایید وزارت علوم

*  دارای مدرک گواهی پایان دوره تخصصی کاربردی جامع و کامل داوری حقوقی داخلی مورد تایید وزارت علوم

*  دارای مدرک گواهی پایان دوره تخصصی کاربردی داوری حقوقی و مالیات مورد تایید وزارت علوم

*دارای مدرک گواهی پایان دوره عملی حقوق داوری از موسسه عالی آزاد مورد تایید وزارت علوم

*  دارای مدرک گواهی پایان دوره حقوق داوری مورد تایید دانشگاه تهران

* دارای مدرک گواهی پایان دوره مرحله مقدماتی و مرحله پیشرفته آموزش داوری از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

 *  دارای مدرک گواهی پایان دوره تخصصی جامع وکاربردی اسناد تجاری (چک ، سفته ، وصول مطالبات ) مورد تایید وزارت علوم

---------------------------------------------

سوابق فرهنگی و اداری

*  مسئول کمیته وکلا و حقوقدانان ستاد پویش انتخاباتی ریاست جمهوری حضرت  آیت الله رئیسی دراستان لرستان

* عضو هسته مشاوران جوان استاندار لرستان از سال۹۰ تا ۹۲

* بازرس ویژه ستاد اقامه نماز در دستگاههای اجرایی استان لرستان

*  وکیل شرکت اول مبین زیر مجموعه شرکت همراه اول                   

* عضو فعال سازمان بسیج حقوقدانان کشور

* مسئول اسبق بسیح دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

* بسیجی نمونه و منتخب استان لرستان

* مسئول کمیته نشریات بسیج دانشجویی استان لرستان

* مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی استان لرستان

*  وکیل برخی شرکتها و اکثر معادن شهرستان خرم آباد

زمینه فعالیت موسسه امداد حقوقی شهر (شماره ثبت ۱۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۰۶۶۸):

موسسه  وکالت و مشاوره حقوقی امداد حقوقی شهر تحت شماره ثبت ۱۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۰۶۶۸ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است

فعالیت موسسه:

* انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی.

*کلیه اقدامات و فعالیتهای  راجع به ثبت شرکتها

*انجام تمامی امورات مرتبط با داوری های داخلی و خارجی و بین المللی مرتبط با اشخاص حقوقی و یا حقیقی

*حل و فصل دعاوی اشخاص حقیقی وحقوقی و انجام هر فعالیتی که لازمه رسیدگی به اختلافات اشخاص در راستای ایجاد سازش و صلح بین طرفین دعوی

*تنظیم قراردادها،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

*فعالیت در زمینه علم و دانش و فن آوری حقوقی

* قبول پرونده های دعاوی بانکی له یا علیه بانک

*قبول پرونده های دعاوی بیمه ای له یا علیه شرکتهای بیمه

*ارائه خدمات حقوقی و مشاوره حقوقی