میزان دیه اعضای بدن در تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۷ به تومان

دیه کامل در ماههای عادی: ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

محاسبه دیه ومیزان دیات  بر اساس سال ۱۳۹۷

یک ده هزارم: ۲۳/۱۰۰ تومان 
یک هزارم: ۲۳۱/۰۰۰
یک دهم درصد: ۲۳۱/۰۰۰
دو دهم درصد: ۴۶۲/۰۰۰
سه دهم درصد: ۶۹۳/۰۰۰
چهار دهم درصد: ۹۲۴/۰۰۰
پنج دهم درصد یا نیم درصد: ۱/۱۵۵/۰۰۰
شش دهم درصد: ۱/۳۸۶/۰۰۰
هفت دهم درصد: ۱/۶۱۷/۰۰۰
هشت دهم درصد: ۱/۸۴۸/۰۰۰
نه دهم درصد: ۲/۰۷۹/۰۰۰
یک صدم دیه: ۲/۳۱۰/۰۰۰
دو درصد دیه: ۴/۶۲۰/۰۰۰
سه درصد دیه: ۶/۹۳۰/۰۰۰
چهار درصد دیه: ۹/۲۴۰/۰۰۰
پنج درصد دیه: ۱۱/۵۵۰/۰۰۰
شش درصد دیه: ۱۳/۸۶۰/۰۰۰
هفت درصد دیه: ۱۶/۱۷۰/۰۰۰
هشت درصد دیه: ۱۸/۴۸۰/۰۰۰
نه درصد دیه: ۲۰/۷۹۰/۰۰۰
ده درصد یا یک دهم دیه: ۲۳/۱۰۰/۰۰۰
دو دهم دیه: ۴۶/۲۰۰/۰۰۰
سه دهم دیه: ۶۹/۳۰۰/۰۰۰
چهار دهم دیه: ۹۲/۴۰۰/۰۰۰
پنج دهم دیه یا نصف دیه: ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰
شش دهم دیه: ۱۳۸/۶۰۰/۰۰۰
هفت دهم دیه: ۱۶۱/۷۰۰/۰۰۰
هشت دهم دیه: ۱۸۴/۸۰۰/۰۰۰
نه دهم دیه: ۲۰۷/۹۰۰/۰۰۰
ثلث دیه: ۷۷/۰۰۰/۰۰۰
ربع دیه: ۵۷/۷۵۰/۰۰۰
خمس دیه: ۴۶/۲۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماههای حرام: ۳۰۸/۰۰۰/۰۰۰

ماههای حرام:

١- رجب (۲۸ اسفند ۹۶ الی۲۸ فروردین ۹۷)
٢- ذی القعده (۲۴ تیر الی۲۱ مرداد)
٣- ذی الحجه (۲۲ مرداد الی ۱۹ شهریور)
۴- محرم (۲۰ شهریور الی ۱۸ مهر)
ً
مطابق ماده ۸ و ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست.

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *